Thứ tư, 23/08/2017    
Tìm kiếm:    

 KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC KỲ
     Bảng điểm học kỳ Lớp GD Mầm non H26, GD Tiểu học H26 năm 2017 14:52 05/07/2017 [217]

 GD Tieur học H26

GD Mầm non H26

 
Các tin khác liên quan :

      Bảng điểm Tổng hợp lớp QLDĐ L23, GD Tiểu học L23, GD Mầm non L23 A-B 16:57 26/06/2017 [257]


      Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng 16:43 07/02/2017 [468]


      Kết quả thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng 11:07 07/02/2017 [359]


      Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng 10:29 07/02/2017 [472]


      Bảng điểm học kỳ II năm 2016-2017 lớp DAL16 10:31 03/01/2017 [382]


      Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem 08:40 28/07/2016 [1557] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017 (Giáo dục đặc biệt)
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017 (Giáo dục đặc biệt)
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn