Thứ năm, 23/11/2017    
Tìm kiếm:    

 

         TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX


 KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC KỲ
     Bảng điểm HK I và HK II năm 2016-2017 của lớp Quản lý Đất đai 48, lớp Thú Y 50 Quảng Ngãi
     ______Bảng điểm học kỳ Lớp GD Mầm non H26, GD Tiểu học H26 năm 2017
     ______Bảng điểm Tổng hợp lớp QLDĐ L23, GD Tiểu học L23, GD Mầm non L23 A-B (Khóa 23 - 2013-2017)
     ______Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     ______Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng
     ______Bảng điểm học kỳ II năm 2016-2017 lớp DAL16
     ______Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem


 Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BÀNG 2 HỆ CHÍNH QUI
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn