Thứ hai, 17/06/2019    
Tìm kiếm:    

 QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUI
     Qui chế đào tạo đại học không chính qui 09:06 14/08/2017 [880]

Qui chế 06 về Đào tạo VLVH - BGD 2017

Qui chế 07 về liên kết Đào tạo - BGD 2017

Quyết định 18 - Về đào tạo liên thông - BGD 2017

Thông tư 10 - Đào tạo từ xa - BGD 2017

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn