Chủ nhật, 19/05/2019    
Tìm kiếm:    

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Lịch Kiểm tra và Danh sách các lớp bồi dưỡng nâng hang 2018 13:53 10/05/2018 [311]

 Lich kiểm tra

THCS II Lớp A

THCS II Lớp B

Mân non II

Mâm non III Lớp A

 Mầm non III Lớp B1

Mầm non III Lớp B2

Tiểu học II

Tiểu học III Lớp A

Tiểu học III Lớp B

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn