Departments of PDU
  Thứ ba, 21/08/2018    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo phát bằng Lớp Mầm non 15LTĐMN.QNG ngày 14/07/2018 15:10 11/07/2018 [101]

 

 KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG LỚP MẦM NON 15LTĐMN.QNG

Thời gian: 14 giờ 00, ngày thứ Bảy 14/07/2018

Địa điểm: Giảng đường 4 - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Thủ tục khi nhận bằng: Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân.

Trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền (Có đóng dấu xác nhận của cơ quan cấp phường, xã nơi cư trú); người nhận thay phải mang theo chưng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền để kiểm tra.

                                                                                                       TTĐTX

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo phát bằng Lớp Mầm non H26 liên kết Đại học Qui Nhơn ngày 17/07/2018 14:48 11/07/2018 [64]


      Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn 10:27 06/06/2018 [227]


      Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo 15:42 04/01/2018 [486]


      Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017 09:51 09/10/2017 [297]


      Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường 08:50 24/09/2015 [2247] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn