Thứ hai, 23/10/2017    
Tìm kiếm:    

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lich thi HK I & II năm 2016-2017 lớp SP Toán H27, SP Hóa H27, GDMN H26, GDTH H26, GDTH H27, GDTH T27 15:08 03/10/2017 [78]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Lich thi HKI 2017-2018 lớp Sư phạm Tiếng Anh (DALV16) 08:37 26/09/2017 [69]


      Lịch thi HK I 2017-2018 lớp DAHV17 (Ngôn ngữ Anh) 08:46 01/09/2017 [108]


      Lịch thi HK I 2017-2018 lớp DNLV17 (Sư phạm Ngữ Văn) 08:44 01/09/2017 [63] Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn