Thứ năm, 27/07/2017    
Tìm kiếm:    

 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX 09:30 29/09/2011 [3493]
  
     TỔ CHỨC ĐẢNG TRUNG TÂM ĐTTX

CHI BỘ TRUNG TÂM ĐTTX

               1. Trương Vạn Trình                     -   Đảng ủy viênBí thư chi bộ

               2. Nguyễn Nhẫn                            -   Đảng viên

               3. Trương Quang Trí                     -  Đảng viên

                4. Phạm Đình Chinh                      -  Đảng viên

               5. Nguyễn Thị Mỹ Phương             -  Đảng viên

 

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn