Thứ năm, 27/06/2019    
Tìm kiếm:    

 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX 09:30 29/09/2011 [4253]
  
     TỔ CHỨC ĐẢNG TRUNG TÂM ĐTTX

CHI BỘ TRUNG TÂM ĐTTX

               1. Trương Vạn Trình                        -   Đảng ủy viênBí thư chi bộ

               2. Trương Quang Trí                       -  Đảng viên

               3. Phạm Đình Chinh                        -  Đảng viên

               4. Nguyễn Thị Mỹ Phương             -  Đảng viên

               5. Nguyễn Thị Minh Thư                 -  Đảng viên

               6. Đặng Thị  Thu Phương               -  Đảng viên

               

 

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn