Departments of PDU
  Thứ tư, 22/08/2018    
Tìm kiếm:    

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng tổng kết điểm lớp 15LTĐMN.QNG năm 2018 09:26 19/03/2018 [372]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Bảng điềm lớp QLNN 24 A-B năm học 2018 Liên kết ĐH Qui Nhơn 09:44 02/08/2018 [45]


      Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017 08:02 25/05/2018 [229]


      Bảng tổng kết điểm học kỳ 2 lớp DALV17 và DNLV17 năm 2018 10:54 08/01/2018 [540] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn