Thứ sáu, 19/01/2018    
Tìm kiếm:    

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Kế hoạch giảng dạy các lớp Ngữ Văn DANL17 áp dung 20/11/2017 dến 22/1/2018 09:10 27/11/2017 [90]

 Xem 

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 HK 2 (có thay đổi) năm 2017-2018 10:29 23/05/2017 [515] Thông báo
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn