Thứ hai, 11/12/2017    
Tìm kiếm:    

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Điều chỉnh lich thi HK II lớp QT24.1PVD và HK VI lớp QT22.1PVD năm 2017 14:38 26/10/2017 [35]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018 14:35 30/10/2017 [185]


      Kế hoạch giảng dạy HK 2 lớp Luật K2014 năm học 2017-2018 14:42 26/10/2017 [55]


      Lịch hoc và thi HK 2 lớp QT24.1PVD và HK 6 lớp QT22.1PVD năm 2017 07:59 27/09/2017 [107] Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo lich thi và ôn thi tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BÀNG 2 HỆ CHÍNH QUI
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn