Chủ nhật, 18/02/2018    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo phát bằng Tốt nghiêp Lớp Mầm non L23AB, Tiểu học L23, QLĐĐ L23 19/01/2018
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Đề cương Ôn và Lịch thi tuyển sinh Đại học Ngành Sư phạm Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
     Thông báo lich thi và ôn thi tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
     Thông báo kế hoach thi lại tốt nghiệp bằng 2 chuyên ngành QTKD Tổng quát, Kế toán và Luật học đã thi tốt nghiệp lần 1, lần 2 nhưng chưa đạt
     Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 Lớp DAHV17 (Ngôn ngữ Anh), DNLV17 (SP Ngữ Văn)
     Kế hoạch giảng dạy các lớp Ngữ Văn DNLV17 áp dung 22/01/2018 dến 25/02/2018
     Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 HK 2 (có thay đổi) năm 2017-2018

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾ ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018
     Kế hoạch giảng dạy HK 2 lớp Luật K2014 năm học 2017-2018
     Điều chỉnh lich thi HK II lớp QT24.1PVD và HK VI lớp QT22.1PVD năm 2017
     Lịch hoc và thi HK 2 lớp QT24.1PVD và HK 6 lớp QT22.1PVD năm 2017

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 26/01 đến ngày 31/01 năm 2018

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng tổng kết điểm học kỳ 2 lớp DALV17 và DNLV17 năm 2018

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp lớp KTPT 35K4.1-2 và lớp Luật B14K19.3-QN
     Kết quả tốt nghiệp lớp GD Mầm non L23AB, GD Tiểu học L23, QLDĐ L23, GD Mầm non L22 năm 2017 ĐH Qui Nhơn

 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17


 Thông báo
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn