Thứ tư, 12/12/2018    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông Ngành Giáo dục Thê chất - VLVH năm 2018
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông Ngành Sư phạm Mỹ thuật - VLVH năm 2018
     Thông báo Bồi dưỡng giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
     Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 2, năm 2018
     Thông báo tuyển sinh Đại học Khóa 25 hình thức đào tạo từ xa năm 2018
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo tổ chức thi lần 2 và thi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học lớp 15LTĐTH-QNG 1,2 năm 2018
     Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp hệ VLVH lớp B15K19.3-QN chuyên ngành Luật học và thi lại tốt nghiệp bằng 2 chưa đạt 11/11/2018
     Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch Bồi dưỡng năng lực Tư vấn cho giáo viên Phổ thông lớp mở tại huyện Sơn Hà ngày 8/12/2018

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 30/11 đến ngày 06/12 năm 2018

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Danh sách trúng tuyển ngành GD Mầm non và GD Tiểu học năm 2018 liên kết Trường ĐHSP Đà Nẵng, ngày 19/8/2018 đến nhập học và hoc tập luôn.

 CÁC MẪU ĐƠN
     Mẫu đơn Danh sách ĐKBDGV Chung
     Mẫu đơn ĐKBDGV Tư vấn tâm lý
     Mẫu đơn ĐKBDGV Công tác Đội
     Mẫu đơn ĐKBD chức danh NN giáo viên


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 2, năm 2018
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn