Thứ sáu, 28/07/2017    
Tìm kiếm:    

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn 01/6 đến 10/8 năm 2016-2017 09:28 08/05/2017 [480]

 

GDMN L23A - Kỳ 9

GDMN L23B - Kỳ 9

GDTH L23A - Kỳ 9

GDMN H26 - Kỳ 3

GDMN H26 - Kỳ 4

GDTH H26 - Kỳ 3

GDTH H26 - Kỳ 4

QLNN H24A - Kỳ 7

QLNN H24B - Kỳ 7

QLNN L25

QLNN L26

QLDĐ L23 - Kỳ 9

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch giảng dạy các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn GDTHH27, GDTHT27, SP Toán, SP Hóa năm 2017 14:33 07/07/2017 [78]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp 17LTĐMN.QNG1,2 SP Mầm non liên kết ĐHSP Đà Nãng năm học 2017 13:57 19/06/2017 [92]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp SP Mầm non, Tiểu học liên kết Đại học SP Đà Nãng năm học 2017 11:14 28/05/2017 [229]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp Âm nhac Huế TC- K1 CD-K3 năm 2016-2017 10:11 16/05/2017 [158] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017 (Giáo dục đặc biệt)
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo tuyển sinh lần 2 năm 2017 (Giáo dục đặc biệt)
 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (khẩn)
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn