Thứ bảy, 23/09/2017    
Tìm kiếm:    

 

         TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
     Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo kế hoach thi tốt nghiệp Đại hoc liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH lớp DALV16 năm 2017
     Thông báo học phí học kỳ 2 năm 2016-2017 lớp Luật khóa 2014 VLVH
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐH VLVH TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀO TẠO
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 2016-2017

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy lớp Lưu trữ học HK 1 năm học 2017-2018

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 15/09 đến ngày 22/09 năm 2017

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lịch thi HK I 2017-2018 lớp DAHV17 (Ngôn ngữ Anh)
     Lịch thi HK I 2017-2018 lớp DNLV17 (Sư phạm Ngữ Văn)

 KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC KỲ
     Bảng điểm học kỳ Lớp GD Mầm non H26, GD Tiểu học H26 năm 2017
     Bảng điểm Tổng hợp lớp QLDĐ L23, GD Tiểu học L23, GD Mầm non L23 A-B
     Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng
     Bảng điểm học kỳ II năm 2016-2017 lớp DAL16

 KẾT QUẢ TỐT NGHIÊP
     Kết quả tốt nghiệp lớp KTPT 35K4.1-2 và lớp Luật B14K19.3-QN

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH
     Quyết đinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Đại hoc Đà Nẵng hệ liên thông VLVH tháng 4/2017


 Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn