Thứ ba, 12/12/2017    
Tìm kiếm:    

             TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BÀNG 2 HỆ CHÍNH QUI
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
     Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo lich thi và ôn thi tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
     Thông báo kế hoach thi lại tốt nghiệp bằng 2 chuyên ngành QTKD Tổng quát, Kế toán và Luật học đã thi tốt nghiệp lần 1, lần 2 nhưng chưa đạt
     Thông báo kế hoạch lịch thi tốt nghiệp lớp H14K6.2-QN và H15K6.1-QN tháng 12 năm 2017
     Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐH VLVH TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp Ngữ Văn DANL17 áp dung 20/11/2017 dến 22/1/2018
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Kế hoạch giảng dạy lớp DAHV17 và lớp DNLV17 HK 2 (có thay đổi) năm 2017-2018

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018
     Kế hoạch giảng dạy HK 2 lớp Luật K2014 năm học 2017-2018
     Điều chỉnh lich thi HK II lớp QT24.1PVD và HK VI lớp QT22.1PVD năm 2017
     Lịch hoc và thi HK 2 lớp QT24.1PVD và HK 6 lớp QT22.1PVD năm 2017

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 08/12 đến ngày 14/12 năm 2017

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lich thi HKI 2017-2018 các lớp 36K19-QN, 38K19-QN, 40K19-QN, 40K27-QN, B15K19.3-QN, H16K6.1-QN, H16K6.2-QN
     Lich thi HKII 2016-2017 các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN 26

 KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC KỲ
     Bảng điểm HK I và HK II năm 2016-2017 của lớp Quản lý Đất đai 48, lớp Thú Y 50 Quảng Ngãi
     Bảng điểm học kỳ Lớp GD Mầm non H26, GD Tiểu học H26 năm 2017
     Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng
     Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem

 KẾT QUẢ TỐT NGHIÊP
     Kết quả tốt nghiệp lớp KTPT 35K4.1-2 và lớp Luật B14K19.3-QN

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH
     Quyết đinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Đại hoc Đà Nẵng hệ liên thông VLVH tháng 4/2017


 Thông báo
 
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 Tin quan trọng
 
 Thông báo lich thi và ôn thi tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh kỳ thi ngày 13/01/2018
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BÀNG 2 HỆ CHÍNH QUI
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn