Thứ hai, 29/05/2017    
Tìm kiếm:    
 KẾT QUẢ HỌC TẬP
     Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem 08:40 28/07/2016 [1431]
  
     Điểm thi các lớp liên kết Đại học Qui Nhơn vào Web của Đại học Qui Nhơn để xem
 
Các tin khác liên quan :

      Bảng điểm Tổng hợp khóa học lớp 35K4.2 (Kinh tế phát triển) 10:33 06/03/2017 [245]


      Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng 16:43 07/02/2017 [288]


      Kết quả thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng 11:07 07/02/2017 [233]


      Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng 10:29 07/02/2017 [289]


      Bảng điểm thi học kỳ I năm 2016-2017 lớp DAL16 10:31 03/01/2017 [268] Thông báo
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn