Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
 LỊCH HỌC -THI
     LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN 15:34 07/03/2023 [475]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THPT - KHAI GIẢNG 10/8/2023 16:06 08/08/2023 [480]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THCS - LỚP 01- KHAI GIẢNG 10/8/2023 16:04 08/08/2023 [473]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN THCS-LỚP 02- KHAI GIẢNG 10/8/2023 16:02 08/08/2023 [473]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC-LỚP 01 10/8/2023 15:59 08/08/2023 [473]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC-LỚP 02 10/8/2023 15:55 08/08/2023 [473]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN MẦM NON LỚP 01 10/8/2023 15:47 08/08/2023 [473]


      LỊCH HỌC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, GIÁO VIÊN MẦM NON LỚP 02 10/8/2023 16:05 07/08/2023 [474]


      KẾ HOẠCH HỌC KÌ 3 LỚP TIỂU HỌC A, B KHÓA 32 15:21 25/05/2023 [474]


      LỊCH THI LỚP GDTH32D, T5/2023 15:11 15/05/2023 [474]


      Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32 15:27 07/03/2023 [475]


      Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn 10:36 07/03/2023 [473]


      TKB đợt 2 năm 2022 -2023 - Ngành sư phạm Mỹ Thuât khóa IV 10:05 07/03/2023 [473]


      KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1 15:08 06/03/2023 [473]


      ĐH Giáo dục Thể chất - ĐHSP Hà Nội 15:14 06/03/2023 [474] Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn