Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG
     TKB các lớp Quản lý giáo dục 2021- Khai giảng 28/9/2021 14:50 28/09/2021 [788]

 

Kích chọn để xem thời khóa biểu

 


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn