Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX 09:30 29/09/2011 [5698]
  
     TỔ CHỨC ĐẢNG TRUNG TÂM ĐTTX

CHI BỘ TRUNG TÂM ĐTTX

               1. Trương Vạn Trình                        -   Đảng ủy viênBí thư chi bộ

               2. Trương Quang Trí                       -  Đảng viên

               3. Phạm Đình Chinh                        -  Đảng viên

               4. Nguyễn Thị Mỹ Phương             -  Đảng viên

               

 

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH liên thông, ngành SP TOÁN, GD TIỂU HỌC theo Nghị định 71
 Lịch học kỳ 2- các lớp liên kết với ĐH Quy Nhơn
 Phòng học 1-4-2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn