Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX 09:30 29/09/2011 [5956]
  
     TỔ CHỨC ĐẢNG TRUNG TÂM ĐTTX

CHI BỘ TRUNG TÂM ĐTTX

               1. Trương Vạn Trình                        -   Đảng ủy viênBí thư chi bộ

               2. Trương Quang Trí                       -  Đảng viên

               3. Phạm Đình Chinh                        -  Đảng viên

               4. Nguyễn Thị Mỹ Phương             -  Đảng viên

               

 

 

 


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn