Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 08:32 01/12/2015 [4533]

     1. Thu hồi sách các lớp Đại học Khóa 11-KTCN.

     2. Phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch phát động văn hóa đọc trong HSSV.
     
     3. Tổng kết công tác đền bù sách
 
    4. Tổ chức hoạt động về nguồn cho CBVC Trung tâm nhân kỷ niệm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (thăm Nhà chứng tích Sơn Mỹ)
 
     5. Xét đề nghị tiếp tục hợp đồng cho các nhân viên hợp đồng tại Trung tâm.
 
     6. Kiểm kê tài sản Trung tâm năm 2015.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 08:29 01/12/2015 [1583]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 09:21 09/10/2015 [1801]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [1765]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [1817]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 14:43 17/07/2015 [1970]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 14:38 17/07/2015 [2063]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [2255]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM