Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 09:21 10/11/2014 [4519]

- Phối hợp với phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên tổ chức giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản học sinh, sinh viên cho các lớp K14 (lớp thứ 2);

- Phối hợp với Đoàn trường hướng dẫn HSSV kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV (lớpDSA14);

 - Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ công tác thư viện (tra cứu thư mục, thông tin, phục vụ bạn đọc)  cho lớp TTV13

- Phối hợp với các khoa tạo nguồn tài liệu đáp ứng yêu cầu mở 03 ngành mới (đại học công nghệ sinh học, cao đẳng quản trị kinh doanh và  tài chính - ngân hàng)

- Làm việc với Thanh tra Sở GD về tài liệu tham khảo, giáo trình mở mã ngành mới

- Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ngày đoàn kết đoàn viên TN với Công đoàn; bóng chuyền...) 

- Tiến hành các bước hợp tác XD thư viên số (nhập danh sách CBVC, HSSV gửi cty TNHH trực tuyến VINA, Cấp tài khoản đăng nhập, tổ chức quảng bá-phối hợp cty; Hướng dẫn sử dụng...    

- Tiếp tục bổ sung Web Trung tâm     

- Công tác đoàn thể:     

      + Tiếp tục duy trì nền nếp, giờ giấc làm việc; thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam;

     + XD kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015.     

      + Công đoàn, Đoàn TN cùng với chính quyền phối hợp thực hiện thành công những nhiệm vụ trên;

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [2253]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [2433]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [2264]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [2351]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [2289]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM