Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [2249]

   - Phân công nhiệm vụ:

+Bà Phạm Thị Trà My đảm nhận Phòng Internet, báo tạp chí; 

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Lan phụ trách công việc nghiệp vụ-xử lý nghiệp vụ phòng sách SP cùng với đ/c Châu; 

- Phân công biên tập web Trung tâm. 

  + Quản lý trang Web- Giám đốc TT; 

   + Chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc TT; 

  + Mục tin mới: Lan - Toàn;

  + Lịch Công tác tuần, tháng: My

  + Thông tin, sự kiện: Lan, Châu, My

  + Thông tin thư mục: Duyên, Lan, An, Loan, Châu, Toàn;

   + Giới thiệu cơ cấu tổ chức (Duyên, Lan, My) 

  - Xử lý nghiệp vụ các loại băng-dĩa hiện có tại Trung tâm để phục vụ công tác đào tạo;

   - Hoàn thiện các tiêu chí trong tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (lần 2).

   - Triển khai công tác trả sách của HSSV các lớp tốt nghiệp năm 2014, lập danh sách HSSV nợ sách.

   - Yêu cầu CBVC nợ sách quá hạn trả cho TT.

  - Thực hiện công tác mua tài liệu tham khảo năm 2014.

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 09:21 10/11/2014 [4507]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [2431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [2262]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [2350]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [2287]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM