Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [2433]

 - Giới thiệu thư mục sách về Hồ Chí Minh tại trang website Trường và Trung tâm để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập;

- Xử lý kỹ thuật giáo trình và tài liệu tham khảo mới mua năm 2014, kịp thời phục vụ năm học mới.

- Làm lại phiếu tiền máy và nhập cơ sở dữ liệu cho số sách bị mất CSDL (Phòng sách KT - KT, hoàn thành trong tháng 8)

- Tiếp tục triển khai công tác thu hồi sách trong CBGV;

- Sơ kết về số lượng sách, số tiền  đền bù từ tháng 2/2014 - 8/2014 nộp cho trường,

- Tham gia báo cáo tuần sinh hoạt CDHSSV, găn với việc giới thiệu về nguồn tài nguyên TT đến HSSV.

- Tham dự "liên hoan giao lưu cán bộ thư viện" do Bộ VHTT-DL phối hợp với sở VHTT-DT quảng ngãi tổ chức (4đ/c)

- HSSV khóa cũ vào năm học mới, CBVC Trung tâm tăng cường nền nếp hành chính và phục vụ bạn đọc.

- Rà soát bảng kê khai tài sản các phòng và tài sản TT.

 

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 09:21 10/11/2014 [4518]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [2253]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [2264]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [2351]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [2289]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM