Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [2262]
- Phối hợp với phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên mời báo cáo viên nói chuyện về sức khỏe sinh sản học sinh, sinh viên cho một số lớp K14;
 
- Hướng dẫn HSSV kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV (Khóa 14);
 
- Sơ kết tình hình trả sách của CBVC theo TB Số 1293 ngày 27/8/2014, báo cáo Lãnh đạo trường.
 
- Hoàn thành báo cáo thành tích của Trung tâm LĐXS, đề nghị UBND Tỉnh khen.
 
- Phục vụ mượn trả sách CBVC và HSSV, nhất là HSSV khóa mới.
 
- Phối hợp với Hội Sinh viên trường điều động sinh viên tình nguyện giúp Trung tâm trong công tác gia cố sách;
 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thư cảm ơn cục Thông tin KHCN Quốc gia và đ/c Ngô Xuân Trường, CB của Cục.
 
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014 09:21 10/11/2014 [4507]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [2248]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [2431]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [2350]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [2287]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM