Thứ năm, 05/10/2023    
Tìm kiếm:    
 TIN MỚI
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 - 2014 08:15 04/03/2014 [523]

I.Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị.

1.1.Đặc điểm tình hình.

1.1.1.Thuận lợi.

- Đội ngũ CBVC trẻ, được đào tạo chính qui, đúng chuyên ngành.

- Nhiệt tình, đoàn kết, có tâm huyết với công việc.

- Diện tích Trung tâm ở 2 cơ sở rộng lớn, đáp ứng nhu cầu về chỗ đọc sách, nghiên cứu, tự học của HSSV.

          1.1.2.Khó khăn.

          - Lực lượng phải phân tán ở hai cơ sở mới và cũ ;

    - Cơ sở vật chất của T. Tâm chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhất là đào tạo đại học, như sách, tài liệu tham khảo, thư viện kỹ thuật số chưa có; kỹ thuật quản lý việc mượn trả tài liệu chưa hiện đại, thiết bị tạo nguồn tài nguyên kỹ thuật số chưa có....

          1.1.3. Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

          - Tích cực tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng thư viện kỹ thuật số.

          - Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại như phương tiện quản lý mượn trả sách (cổng từ, máy quét từ, máy photo hiện đại để tạo nguồn thông tin kỹ thuật số...)

         1.3. Tổ chức biên chế.

         Tổng số: 07 (03 nữ, 04 nam)

         Trình độ đào tạo: (01 thạc sĩ; Cử nhân 05 chuyên ngành thư viện-thông tin tư liệu, 01Cao đẳng CNTT)

         Đảng viên: 02

        Công đoàn bộ phận: 07 công đoàn viên.

        2. Kế hoạch tổ chức thực hiện.

        2.1. Phương hướng.

         Phát triển hai mảng công tác: thông tin tư liệu và thư viện một cách cân đối, đồng bộ; nâng cấp kỹ thuật trang thiết bị; mặt khác đẩy mạnh việc hiện đại hóa tra cứu thông tin của Trung tâm trên mạng. Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc theo hướng thư viện mở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển lãm, giới thiệu sách, tài liệu tham khảo theo chủ đề. Khai thác có hiệu quả lợi thế là một thành viên “Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam”.

Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn thực tập cho HSSV chuyên ngành thư viện và công tác phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi nói chuyện của các nhà khoa học...

Tham mưu cho Lãnh đạo trường từng bước đầu tư xây dựng thư viện tích hợp: thư viện điện tử, thư viện số và cổng thông tin điện tử.

Tăng cường công tác giao lưu học tập kinh nghiệm về xây dựng, phát triển trung tâm thông tin, tư liệu ở trường đại học.

       2.2. Những công việc chuyên môn xử lí thường xuyên:

      - Phục vụ bạn đọc.

- Thu hồi, xử lí kỹ thuật sách, TL tham khảo.

- Phục vụ các lớp học và các đợt tập huấn, hội nghị tổ chức tại Trung tâm.

- Tổ chức các buổi nói chuyện về thông tin khoa học, chính trị, VHNT…..

       3. Chỉ tiêu phấn đấu.

       - Đơn vị: Tập thể Lao động Xuất sắc cấp trường khen;

       - 100% CBVC đạt danh hiệu LĐTT, trong đó có 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

       4. Kế hoạch công tác:

Tháng

Các hoạt động chính

Phân công thực hiện

Ghi chú

8/2013

- In phiếu lấy ý kiến bạn đọc.

- XD phương án và chuyển một bộ phận TT lên trường mới.

- Hoàn thành mua sách cho năm học mới.

- Tham mưu XD thư viện kỹ thuật số

- Đ/c Duyên

 

-Đ/C Lượng và cả TT

 

 

9/2013

- XD tủ sách GD pháp luật

- TB sách và tài liệu mới cho các đơn vị

- Chuẩn bị Hội nghị CBVC T Tâm

 

- XD thư viện kỹ thuật số với CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA về  thư viện số eLib

- Đ/C Duyên và cả TT

- Đ/c Lượng và Duyên

 

- Đ/c Lượng và Duyên

 

 

 

 

10/2013

- Củng cố tủ sách GD pháp luật

- Mời nói chuyện về sức khỏe SS vị thành niên cho HSSV (lớp thứ 1)

- chuyển TT lên cơ sở mới

- Đ/C Duyên và cả TT

 

- Phối hợp với CT HSSV, các khoa; Đ/c Lượng và CBTT

 

 

11/2013

- Hoàn thành việc chuyển TT lên cơ sở mới

- Lấy ý kiến bạn đọc.

- Đ/c Duyên và CB TT

 

 

 

12/2013

-Xử lý phiếu lấy ý kiến bạn đọc

-Mời nói chuyện chuyên đề “Anh Bộ Đội Cụ Hồ”

- Đánh giá CBVC cuối năm 2013

- Đ/c Duyên và CB TT

 

-Phối hợp với CT HSSV; Đ/c Lượng và CBTT

 

 

 

01/2014

 - Xử lý phiếu lấy ý kiến bạn đọc

- Nói chuyện về sức khỏe SS vị thành niên cho HSSV (lớp thứ 2)

- Thanh lý sách, báo cũ, hư hỏng

Thông báo các đơn vị trong trường giới thiệu giáo trình và Tài liệu TK

- Đ/c Duyên và CB TT

 

 

 

02/2014

 

-Thông báo kết quả xử lý phiếu lấy ý kiến bạn đọc.

- Hoàn thiện phiếu kiểm định CLGD

- XD thư mục sách Phạm Văn Đồng

 

- Đ/c Duyên và CB TT

 

3/2014

- Thu hồi phiếu khảo sát và xử lý

- Tham mưu mua tài liệu tham khảo năm 2014.

- Gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp hoạt động nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Tài chính – Kế toán.  

 

Đ/C Lượng và Duyên

 

Đ/c Lượng và CBVC TT

 

 

4/2014

-Lên danh mục sách đề nghị HT cho mua.

- Giới thiệu kỹ năng khai thác tài liệu tham khảo cho SV

- Xử lý phiếu khảo sát

- Đ/C Duyên

 

 

- CBVC TT

 

 

5/2014

- Hoàn thiện danh mục sách đề nghị HT cho mua.

- Chiếu phim phục vụ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

-Đ/C Duyên

 

-Phối hợp với CT HSSV, các khoa; Đ/c Lượng và CBTT

 

 

 

 

 

6/2014

-Chọn công ty cung cấp sách đề nghị HT cho mua.

-Đ/C Lượng và Duyên.

 

7/2014

- TB sách và tài liệu mới cho các đơn vị.

- Dự thảo Kế hoạch năm học 2014-2015

-Đ/C Lượng và Duyên

 

-Đ/C Lượng và Duyên

 

 

            5. Đề xuất, kiến nghị.

- Hợp đồng mua gói dữ liệu kỹ thuật số;

- Mua máy photo hiện đại để tạo nguồn thông tin kỹ thuật số.

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2014 của Đảng ủy về việc tham mưu các giải pháp để Trung tâm Thông tin - Tư liệu hoạt động hiệu quả, Trung tâm đề xuất các giải pháp sau, kính đề nghị Lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để góp phần nâng cáo chất lượng hoạt động của đơn vị.

1. Nhóm giải pháp về phía Trung tâm.

- Xây dựng danh mục sách theo các chuyên ngành đào tạo của trường;

- Tất cả các đầu sách được mã hóa trong phần mềm tra cứu của Trung tâm;

- Nâng cao tính chuyên môn hóa trong phục vụ của CBVC (có khả năng giới thiệu, nguồn tài liệu tham khảo theo chủ đề của độc giả)

- Tổ chức giới thiệu cho HSSV nguồn tài nguyên và kỹ năng khai thác thông tin tại Trung tâm;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho HSSV;

- Tổ chức một số hoạt động như: Triển lãm giới thiệu sách; các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4 hàng năm), Hội thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách...

- Nâng cao ý thức, thái độ tận tâm, vui vẻ phục vụ của CBVC Trung tâm

2. Nhóm giải pháp về phía các khoa.

 Đối với giáo viên đứng lớp: Đổi mới phương pháp dạy, từ chủ yếu trang bị kiến thức sang dạy năng lực, phẩm chất người học. Cụ thể:

- Hình thành năng lực khai thác thông tin, tự học, tự nghiên cứu, hoàn thành các bài tập...

- Giáo dục ý thức ham thích học tập và hành vi tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ;

- Giáo viên bộ môn phải tìm hiểu nguồn thông tin và tư liệu hiện có tại TTTT-TL để hướng dẫn HSSV đến thư viện học tập, nghiên cứu;

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập yêu cầu HSSV đến TTTT-TL để nghe giới thiệu nguồn tài nguyên và kỹ năng khai thác thông tin chuyên ngành đào tạo của mình.

3. Nhóm giải pháp về đầu tư, phát triển Trung tâm.

- Tăng cường đầu tư sách và tài liệu tham khảo nhất là sách nghiệp vụ các ngành đào tạo.

- Hợp đồng xây dựng thư viện số;

- Trang bị phương tiện để số hóa nguồn tài nguyên hiện có của trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng Đề án Phát triển trung tâm đến năm 2020.

- Tạo điều kiện cho CBVC Trung tâm tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với thư viện các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh; tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do các trường tổ chức.

                                               TM. TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

          Công tác tháng 1/2014.

- Phân loại tài liệu tham khảo, giáo trình phục vụ đào tạo cho từng chuyên ngành đào tạo

- Tổ chức giới thiệu nguồn lực của Trung tâm và kĩ năng khai thác thông tin cho SV.

- Triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến bạn đọc.

          Công tác tháng 2/2014.

- Tiếp tục khảo sát chất lượng phục vụ của TTTT-TL.

- Tổng hợp danh mục và xử lý sách các khoa đề nghị mua trong năm 2014.

- Hoàn thiện các phiếu tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục.

- Xây dựng thư mục sách về Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

- CBVC Trung tâm trao đổi, học hỏi Thư viện Tổng hợp tỉnh và tham quan tìm hiểu Nhà Lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng.

           Công tác tháng 3/2014.

- Tiếp tục khảo sát chất lượng phục vụ của TTTT-TL.

- Tham mưu cho trường mua tài liệu tham khảo năm 2014.

- CBVC Trung tâm gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp hoạt động nghiệp vụ Thư viện Trường Đại học Tài chính – Kế toán.

 

 

 

TTTT - TL
 
Các tin khác liên quan :

      Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 09:57 23/02/2023 [522]


      HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017 09:37 01/08/2017 [522]


      HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN 2016 15:57 28/10/2016 [522]


      VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XIX 14:40 12/08/2016 [522]


      TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU PHỐI HỢP THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2016 10:39 20/05/2016 [522]


      NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09:53 02/11/2015 [522]


      TRIỂN LÃM, GIỚI THIỆU SÁCH - ẢNH - BẢN ĐỒ, CHỦ ĐỂ "THIÊNG LIÊNG BIỂN ĐẢO VIỆT NAM" 15:51 21/10/2015 [522]


      THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG 2015 07:58 24/09/2015 [522]


      HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU 2015. 14:29 26/08/2015 [522]


      GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TIẾNG ANH 14:14 30/07/2015 [522]


      TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG THAM GIA THI XẾP SÁCH NGHỆ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2015 08:42 23/04/2015 [522]


      TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2015 15:28 17/04/2015 [522]


      HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 16:01 02/02/2015 [522]


      TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHAI TRƯƠNG THƯ VIỆN SỐ pdu.edu.vn 10:18 26/01/2015 [522]


      THÔNG BÁO LỄ KHAI TRƯƠNG & SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 16:39 12/01/2015 [522]

       TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐAI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG GẶP GỠ, GIAO LƯU VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN - HỌC LIỆU ĐÀ NẴNG 14:41 03/12/2014 [522]
       TRUYỀN THÔNG "ĐIỀU TUỔI TRẺ PHẢI BIẾT" 15:35 24/10/2014 [522]
       GIỚI THIỆU NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐÀO TẠO NGÀNH CỬ NHÂN SP NGỮ VĂN 15:19 24/10/2014 [522]
       GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2014 14:47 17/10/2014 [522]
       RA MẮT GIÁO TRÌNH KINH TẾ CỦA NXB CENGAGE LEARNING 15:30 06/10/2014 [522]
       SẮP CÓ "NGÀY THỨ SÁU" MUA SẮM TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 15:23 06/10/2014 [522]
       TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2014 08:31 29/09/2014 [522]
       HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2014-2015 16:10 27/08/2014 [522]
       VĂN BẢN MỚI 08:13 14/07/2014 [522]
       NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 08:48 26/06/2014 [522]
       TUẦN THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 26 - 31/5 08:30 28/05/2014 [522]
       NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 09:11 27/05/2014 [522]
       TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4 10:24 22/04/2014 [522]
       GIAO LƯU TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU - THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NGÃI 14:32 27/03/2014 [522]
       THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG TÀI LIỆU NĂM 2014 09:44 09/01/2014 [522]
       HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN 14:58 12/11/2013 [522]
       ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU LẦN III 14:54 12/11/2013 [522]
       ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM 15:14 14/06/2011 [522]


 Tin mới nhất
 
 DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2020
 Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3828488