Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 07/2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 09:20 11/10/2016 [198]

 1- Thu sách trong CBVC và HSSV- kết thúc năm học.

2- Thực hiện công tác coi thi THPT quốc gia năm 2016 của năm học

3. Thu hồi sách HSSV mượn trong năm học 2015 - 2016 và yêu cầu HSSV trả sách đối với các lớp tốt nghiệp năm 2016; lập danh sách HSSV tốt nghiệp năm 2016 chưa trả sách, đề nghị lãnh đạo trường tạm hoãn phát giấy chứng nhận tốt nghiệp.

4. Phục vụ cho CBVC, học sinh, sinh viên mượn sách học kỳ hè (Chú ý SV liên thông chính qui).

5. Triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác của nhân viên thư viện tại phòng sách Tham Khảo và phòng sách Kinh tế - Kỹ thuật(từ tháng 7 tiến hành bàn giao Phòng sách Tham khảo, sau đó đến phòng sách KT - KT; công tác phục vụ bạn đọc vẫn tiến hành song song với bàn giao).

6. Cùng với các khoa tham mưu cho trường về tài liệu mở các mã ngành mới;

7. Đánh giá, xếp loại CBVC; xếp loại thi đua năm học 2016 - 2017;

8. Dự thảo Kế hoạch năm học 2016-2017;

9. Đ/c Lượng đi công tác Hà Nội từ 12 - 17/7; Đ/c Duyên phụ trách công tác Trung tâm; Đ/c Châu đi tham quan Thái Lan cuối tháng 7, Đ/c Toàn Phụ trách Phòng Báo, tạp chí - internet

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM