Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 06/2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 15:03 09/06/2016 [343]

 1- Thu sách trong CBVC và HSSV- kết thúc năm học


2- Thực hiện công tác thi HK II của năm học (coi thi, ra đề, chấm thi), thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 (30/6 - 4/7), đã có Danh sách phân công (02 đ/c làm giám sát; 05 đ/c coi thi)

3- Tham mưu mua giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2016.

4- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ phục vụ sách, tài liệu tham khảo cho giảng
viên, HSSV học kỳ hè

5- Tham gia Hội nghị chuyên đề của chi bộ về học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2016 toàn thể CBVC.

6- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi cho thiếu nhi con CBVC Trung tâm

7- Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc về TTTT-TL và thư viện số;

8- Tham gia hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 9.

9- Phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sử dụng Phòng
Internet của Trung tâm để CBVC và HSSV th trực tuyến Tuổi trẻ học tập, làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm (Theo TB Hiệu trưởng)
 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM