Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 04/2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 14:50 09/06/2016 [326]

 1. Phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) tại Trường (Cả Trung tâm tham gia, trong đó đ/c Toàn, Xuân Lan tham gia giới thiệu sách);


2. Triển khai cho mượn sách theo cá nhân tại Phòng sách Sư phạm.

3. Tập hợp Danh mục sách các khoa yêu cầu bổ sung (Hoàn thành trước thời hạn)

4. Phối hợp với Hội Sinh viên trưng bày Báo Xuân 2016.

5. Xây dựng Kế hoạch và triển khai lấy ý kiến độc giả về việc phục vụ tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu năm học 2015 - 2016

6. Tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi và Thống nhất đất nước 30/4 và 1/5.

7. Triển khai hoàn thiện các loại sổ ở các kho

8. Các kho bổ sung trong báo cáo công việc xử lý sách: Số sách được xử lý (có cả số đăng ký cá biệt); xử lý gói gọn( từ biên mục- dán nhãn- lưu thông).

9. Vấn đề chuyển đổi vị trí công tác tại phòng sách Tham khảo và phòng sách KT - KT (hè năm học 2016 - 2017)

10. Vấn đề nợ sách, báo trong CBVC; Nợ sách đã tham mưu thông báo gửi cho BGH; Nợ báo, tuần tới yêu cầu trả, nếu mất báo, t/chí, đền bù theo qui định.
 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM