Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 02/2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 09:12 17/03/2016 [470]

1. Tiếp tục thu hồi sách trong CBGV để xử lý kỹ thuật .


2. Tiếp tục bàn giao phòng sách Sư phạm, phòng nghiệp vụ và phòng Báo, tạp chí (sự chuyển đổi này không ảnh hưởng đến công việc phục vụ bạn đọc của Trung tâm). 

3. Tăng cường kiểm tra chuyên môn Phòng sách Sư phạm, phòng báo, tạp chí-internet, Phòng sách KT - KT.

 4. Báo cáo việc công khai bản kê khai tài sản của Lãnh đạo đơn vị.

5. Gửi dữ liệu sách mới cho các khoa để các khoa giới thiệu cho trung tâm mua sách 2016.

6. Thông báo mua sách năm 2016 gửi cho các đơn vị 

7. Tính giờ thực hiện HK I (2015 - 2016) 

 8. Thực hiện các công việc bảo đảm an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ tết, sau tết đi làm việc đúng giờ giấc như trong thông báo của trường. 

9. Tham gia các hoạt động "Mừng Xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh":

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM