Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 9/2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 09:55 16/09/2015 [706]

 - Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thư viện Tổng hợp tỉnh trưng bày và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo.

- Xử lý kỹ thuật sách mới mua để đưa vào phục vụ năm học mới
 
- Hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV khóa mới.
 
- Mời nói chuyện về sức khỏe giới tính cho một số lớp K15.
 
- Hướng dẫn thực tập tra cứu thư mục, thông tin, tài liệu và phục vụ bạn đọc cho lớp TTV14 tại trung tâm Thông tin - Tư liệu. 
 
- Phòng nghiệp vụ và các phòng sách điều chỉnh dữ liệu sách lưu thông trên phần mềm Ilip-opac.
 
- Làm việc với Cty trực tuyến VINA về mở tài khoản cho HSSV khóa mới và kế hoạch quảng bá, hướng dẫn HSSV khai thác thư viện số.
 
- Tăng cường đưa tin tức, giới thiệu sách trên trang web trung tâm.
 
- Triển khai công tác phòng chống tác hại bão số 3.

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM