Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 8/2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 16:04 07/08/2015 [752]

1.  Tham mưu cho Lãnh đạo trường mua sách, tài liệu tham khảo phục vụ năm học   2015 - 2016 (chọn nhà cung ứng sách- sách NXB trong nước và nước ngoài).

2. Tham gia báo cáo chuyên đề tuần sinh hoạt Công dân HSSV năm học mới

3.  Sơ kết công tác đền bù sách của CBVC và HSSV, học kỳ II năm học 2014-2015

4.  Tham dự "Liên hoan CB thư viện năm 2015" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại Quảng Ngãi.

5. Thu hồi sách trong CBVC và HSSV, triển khai công tác mượn sách, tài liệu tham khảo phục vụ năm học mới.

6. Tổng kết công tác thông tin và thư viện năm học 2014 - 2015; Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

7. Tiếp tục xử lý nghiệp vụ sách ở Phòng sách Sư phạm.

8. Tiến hành bàn giao sách ở phòng nghiệp vụ (đ/c An và đ/c Toàn)

9. Hội nghị CNVC Trung tâm (dự kiến) 21/8/2015.

10. Thực hiện tốt tháng cao điểm mượn, trả sách năm học mới, nhất là Phòng sách Sư phạm; KT - KT, Phòng internet.

11. Tổ chức hướng dẫn thực hành biên mục cho lớp TTV14 (150 tiết, thứ 6 hàng tuần)

12. Xin ý kiến Trường và làm việc với Thư viện tỉnh về triển lãm và trưng bày sách về chủ quyền biển đảo.

 

TTTT-TL
 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM