Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 01/2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015 09:40 12/01/2015 [1056]

 - Duy trì có hiệu quả việc tổ các lớp hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV khóa 14.


- Phối hợp tổ chức khai trương Thư viện Kỹ thuật số (8g ngày 23/1 thứ 6, tại Phòng họp KLF).


- Tham mưu xây dựng kế hoạch văn hóa đọc trong HSSV.

- Giúp Trung đoàn 94 xây dựng phòng đọc sách báo tại Trung đoàn.

- Phối hợp Khoa Kỹ thuật- Công nghệ, tạo nguồn tài liệu cho HSSV đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.

- Công tác đoàn thể: Công đoàn và đoàn TN họp để xét đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.
 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM