Thứ sáu, 24/03/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 12
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014 08:18 29/12/2014 [1030]

 - Phối hợp với Hội Cựu chiến binh trường tổ chức nói chuyện Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 - Phối hợp với Đoàn TN tổ các lớp hướng dẫn kĩ năng khai thác tài nguyên TT.
- Tham gia các hoạt động Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ (2015 – 2018), đánh giá xếp loại ABC 6 tháng cuối năm
- Kiểm kê tài sản năm 2014;
- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 22/12/2014 do Công đoàn tổ chức (Văn nghệ)
- Công tác tổ chức: - Sắp xếp, bố trí nhóm xử lí nghiệp vụ sách (Đ/c Toàn, Lan).
 - Xây dựng Tổ thư viện kĩ thuật số: Đ/c My, Lan, Toàn.
- Tăng cường xử lí kỹ thuật Phòng sách SP. 
- Tổng hợp danh sách đền bù sách HKI (2014 – 2015) và nộp tiền đền bù sách.

 

 

 

 Thông báo
 
 THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM