Thứ sáu, 24/03/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 10
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 15:55 07/10/2014 [1124]
- Phối hợp với phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên mời báo cáo viên nói chuyện về sức khỏe sinh sản học sinh, sinh viên cho một số lớp K14;
 
- Hướng dẫn HSSV kĩ năng khai thác tài nguyên Trung tâm cho HSSV (Khóa 14);
 
- Sơ kết tình hình trả sách của CBVC theo TB Số 1293 ngày 27/8/2014, báo cáo Lãnh đạo trường.
 
- Hoàn thành báo cáo thành tích của Trung tâm LĐXS, đề nghị UBND Tỉnh khen.
 
- Phục vụ mượn trả sách CBVC và HSSV, nhất là HSSV khóa mới.
 
- Phối hợp với Hội Sinh viên trường điều động sinh viên tình nguyện giúp Trung tâm trong công tác gia cố sách;
 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thư cảm ơn cục Thông tin KHCN Quốc gia và đ/c Ngô Xuân Trường, CB của Cục.
 
 

 

 Thông báo
 
 THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM