Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 9
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 10:17 10/09/2014 [1283]

- Tham gia Hội nghị CBVC năm học 2014-2015 của trường.

- Phục vụ HSSV trả, mượn sách năm học mới.

- Bàn giao phòng sách KT - KT, cuối tháng 9

- Tham gia vui tết Trung thu 2014

- Phối hợp Phòng HC - QT rà soát kê khai tài sản tài sản TT.

- Tham gia báo cáo tuần sinh hoạt CDHSSV gắn với việc giới thiệu khái quát về Trung tâm cho SV khóa mới.

- Thanh lý hợp đồng mua sách 2014 và Tham mưu Lãnh đạo trường Thông báo danh mục sách và tài liệu tham khảo mới mua 2014 đến CBVC và HSSV.

- Sơ kết tình hình trả sách của CBVC theo TB Số 1293 ngày 27/8/2014, báo cáo Lãnh đạo trường.

-  Giới thiệu nguồn tài nguyên cho lớp ĐH Văn khóa 13.

TTTT-TL.
 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM