Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 8
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014 09:56 22/10/2014 [1140]

 - Giới thiệu thư mục sách về Hồ Chí Minh tại trang website Trường và Trung tâm để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập;

- Xử lý kỹ thuật giáo trình và tài liệu tham khảo mới mua năm 2014, kịp thời phục vụ năm học mới.

- Làm lại phiếu tiền máy và nhập cơ sở dữ liệu cho số sách bị mất CSDL (Phòng sách KT - KT, hoàn thành trong tháng 8)

- Tiếp tục triển khai công tác thu hồi sách trong CBGV;

- Sơ kết về số lượng sách, số tiền  đền bù từ tháng 2/2014 - 8/2014 nộp cho trường,

- Tham gia báo cáo tuần sinh hoạt CDHSSV, găn với việc giới thiệu về nguồn tài nguyên TT đến HSSV.

- Tham dự "liên hoan giao lưu cán bộ thư viện" do Bộ VHTT-DL phối hợp với sở VHTT-DT quảng ngãi tổ chức (4đ/c)

- HSSV khóa cũ vào năm học mới, CBVC Trung tâm tăng cường nền nếp hành chính và phục vụ bạn đọc.

- Rà soát bảng kê khai tài sản các phòng và tài sản TT.

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM