Thứ năm, 23/03/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 7
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [1207]

1- Xây dựng thư mục chuyên đề  sách về Hồ Chí Minh;

2- Xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị năm học 2014-2015;

3- Tham mưu cho Hiệu trưởng Thông báo thu hồi sách trong CBGV;

4- Lập danh sách HSSV khóa tốt nghiệp năm 2014 nợ sách của Trung tâm.

5- Thực hiện công tác mua tài liệu tham khảo năm 2014.

6- Xét thi đua, đánh giá, xếp loại CBVC và thi đua công đoàn, tính giờ lao động năm học 2013-2014

7- Tham gia công tác tuyển sinh (Đợt 1-  Đ/C Lan, Toàn. Đợt 2- Đ/c Lượng, An, Toàn)

8- Tìm hiểu SGK Sử, Địa THPT và THCS về vấn đề chủ quyền biển đảo VN-những quan điểm sai trái.- BC cho Đảng ủy. 

 

 

 Thông báo
 
 THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM