Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 7
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014 14:20 21/07/2014 [1230]

1- Xây dựng thư mục chuyên đề  sách về Hồ Chí Minh;

2- Xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị năm học 2014-2015;

3- Tham mưu cho Hiệu trưởng Thông báo thu hồi sách trong CBGV;

4- Lập danh sách HSSV khóa tốt nghiệp năm 2014 nợ sách của Trung tâm.

5- Thực hiện công tác mua tài liệu tham khảo năm 2014.

6- Xét thi đua, đánh giá, xếp loại CBVC và thi đua công đoàn, tính giờ lao động năm học 2013-2014

7- Tham gia công tác tuyển sinh (Đợt 1-  Đ/C Lan, Toàn. Đợt 2- Đ/c Lượng, An, Toàn)

8- Tìm hiểu SGK Sử, Địa THPT và THCS về vấn đề chủ quyền biển đảo VN-những quan điểm sai trái.- BC cho Đảng ủy. 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM