Thứ tư, 08/02/2023     CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM SINH VIÊN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG,AN NINH.
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 20 năm học 2022-2023 (Từ 12/12/2022 đến 18/12/2022)
 Lịch tuần công tác 14 năm học 2022-2023 (Từ 31/10/2022 đến 06/11/2022)
 Lịch tuần công tác 13 năm học 2022-2023 (Từ 24/10/2022 đến 30/10/2022)
 Lịch tuần công tác 06 năm học 2022-2023 (Từ 05/09/2022 đến 11/09/2022)
 Lịch tuần công tác 05 năm học 2022-2023 (Từ 29/08/2022 đến 04/09/2022)
 Lịch tuần công tác 04 năm học 2022-2023 (Từ 22/08/2022 đến 28/08/2022)
 THÔNG BÁO CỔNG WEBSITE CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ MỞ
 Lịch tuần công tác 52 năm học 2021-2022 (Từ 25/07/2022 đến 31/07/2022) THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ CHỦ TRÌ
 ĐẠI HỘI CHI BỘ LÀN THỨ VI NHIỆM KÌ 2022-2025
 Lịch tuần công tác 50 năm học 2021-2022 (Từ 11/07/2022 đến 17/07/2022)
 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 20 năm học 2022-2023 (Từ 12/12/2022 đến 18/12/2022)
 Lịch tuần công tác 14 năm học 2022-2023 (Từ 31/10/2022 đến 06/11/2022)
 Lịch tuần công tác 13 năm học 2022-2023 (Từ 24/10/2022 đến 30/10/2022)
 Lịch tuần công tác 06 năm học 2022-2023 (Từ 05/09/2022 đến 11/09/2022)
 Lịch tuần công tác 05 năm học 2022-2023 (Từ 29/08/2022 đến 04/09/2022)
 Lịch tuần công tác 04 năm học 2022-2023 (Từ 22/08/2022 đến 28/08/2022)
 THÔNG BÁO CỔNG WEBSITE CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ MỞ
 Lịch tuần công tác 52 năm học 2021-2022 (Từ 25/07/2022 đến 31/07/2022) THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ CHỦ TRÌ
 ĐẠI HỘI CHI BỘ LÀN THỨ VI NHIỆM KÌ 2022-2025
 Lịch tuần công tác 50 năm học 2021-2022 (Từ 11/07/2022 đến 17/07/2022)

       

  

Bản quyền thuộc về Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Thưởng - Trưởng khoa

Quản trị website: ThS. Võ Duy Quân - Điện thoại: 0982899982 (Email: vdquan@pdu.edu.vn)

ThS. Bùi Thị Lệ Huyền - Điện thoại: 0976.071287 (Email: btlhuyen@pdu.edu.vn)

Điện thoại liên hệ: 0255.3824040