Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
  Thứ sáu, 22/09/2023     Pham Van Dong University and Nha Trang University will co-organise an International Workshop titled “Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea” on August 17th-18th 2016 – Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông” từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tìm kiếm:    
     
 
 Việt Nam
 TIN TỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
Nha Trang 17-18/8/2016

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hoàng Sa - Trường Sa:
Sự thật Lịch sử
Đà Nẵng 19-21/6/2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Chủ quyền đối với
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý
Quảng Ngãi, 25-26/4/2013
 
     
     
 
 English
 NEWS

  INTERNATIONAL WORKSHOP
Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea
Nha Trang, 17-18 August 2016


  INTERNATIONAL WORKSHOP
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical Truth
Da Nang, 25-26 June 2014


 INTERNATIONAL WORKSHOP

The Sovereignty Over
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical and Legal Aspects
Quang Ngai, 25-26 April 2013
 
     
 INTERNATIONAL WORKSHOP THE SOVEREIGNTY OVER PARACEL AND SPRATLY ARCHIPELAGOS: HISTORY AND LEGAL ASPECTS
     VIETNAM, CHINA AND THE CONFLICT IN THE SOUTHEAST ASIAN SEA 16:26 07/07/2016 [448]

 
Các tin khác liên quan :

      THE PHILIPPINES CLAIM TO THE UNCLOS ARBITRAL TRIBUNAL: IMPLICATION FOR VIET NAM 16:25 07/07/2016 [447]


      SOUTH CHINA SEA CLAIMANTS SHOULD SUPPORT PHILIPPINES REQUEST FOR UN TRIBUNAL TO RULE ON CHINA"S CLAIMS 16:24 07/07/2016 [447]


      PEACEFUL RESOLUTION AND CONFLICT MANAGEMENT IN SOUTH CHINA SEA: ROLE OF EXTERNAL POWERS 16:23 07/07/2016 [448]


      PEACEFUL RESOLUTION AND CONFLICT MANAGEMENT IN SOUTH CHINA SEA: ROLE OF EXTERNAL POWERS 14:23 07/07/2016 [447]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: interworkshop2016@pdu.edu.vn