Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
  Thứ sáu, 22/09/2023     Pham Van Dong University and Nha Trang University will co-organise an International Workshop titled “Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea” on August 17th-18th 2016 – Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông” từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tìm kiếm:    
     
 
 Việt Nam
 TIN TỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
Nha Trang 17-18/8/2016

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hoàng Sa - Trường Sa:
Sự thật Lịch sử
Đà Nẵng 19-21/6/2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Chủ quyền đối với
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý
Quảng Ngãi, 25-26/4/2013
 
     
     
 
 English
 NEWS

  INTERNATIONAL WORKSHOP
Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea
Nha Trang, 17-18 August 2016


  INTERNATIONAL WORKSHOP
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical Truth
Da Nang, 25-26 June 2014


 INTERNATIONAL WORKSHOP

The Sovereignty Over
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical and Legal Aspects
Quang Ngai, 25-26 April 2013
 
     
 HỘI THẢO QUỐC TẾ: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA: SỰ THẬT LỊCH SỬ
     MỤC LỤC 15:04 08/07/2016 [449]
 TRANH CHẤP HOÀNG SA: CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
Carlyle A. Thayer
   THỦ ĐOẠN "NGƯ PHỦ - TÀU LẠ" CỦA TRUNG QUỐC SỬ DỤNG ĐỂ LẦN DẦN TỪNG BƯỚC, RỒI THỰC HIỆN MỘT CUỘC "TIỂU CHIẾN TRANH" CƯỚP ĐOẠT QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - QUA TƯ LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH (1954-1974)
ThS Lưu Anh Rô
  ÁP DỤNG HỌC THUYẾT STIMSON ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG THẾ KỶ 21: THÁCH THỨC SỰ BÀNH TRƯỚNG NGÀY CÀNG TĂNG CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC KHÔNG CÔNG NHẬN
Tiến sỹ Renato Cruz De Castro
 SỰ ÉP BUỘC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TĂNG LÊN Ở BIỂN ĐÔNG
Patrick M.Cronin
 LUẬT PHÁP HAY CHIẾN TRANH? HÃY ĐỂ CƠ CHẾ TÒA ÁN LÀM DỊU CÁC TRANH CHÁP Ở CHÂU Á
Jorome A. Cohen
 GIẢI PHÁP CHO ĐỤNG ĐỘ Ở QUẦN ĐẢO HOANG SA VÀ TRƯỜNG SA BỊ NHỮNG TÍNH TOÁN CỦA TRUNG QUOÁC NGĂN TRỎ: CÁC TRIỂN VỌNG
Sabhash Kapila
 TĂNG CƯỜNG CÁCH TIẾP CẬN KHU VỰC ĐỐI VỚI TRANH CHẤP HOÀNG SA
Gregory poling
 TỪ LỊCH SỬ THẾ KỶ 20 ĐẾN TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ HIỆN NAY; HƯỚNG TỚI HÒA BÌNH VÀ AN NINH TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI TẠI VÙNG BIỂN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
T.S. Nguyễn Đài Trang
 CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN; CHÂU ÂU VÀ CÁC TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG - VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ
Gerhard Will
 THƯ TỊCH VÀ BẢN ĐỒ CỔ PHƯƠNG TÂY CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
TS. Trần Đức Anh Sơn
 QUYỀN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (CÁC TƯ LIỆU TỪ THẾ KỶ 19)
Dmitry Mosyakov
 BỘ ATLAS THẾ GIỚI CỦA PHILIPPE VANDERMAELEN VÀ VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN TRÊN QUẦN ĐẢO GIỮA BIÊN ĐÔNG
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
 XÁC LẬP VÀ THỰC THI, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM LIÊN TỤC VÀ HÒA BÌNH TẠI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - SỨC MẠNH ĐẤU TRANH CỦA VIỆT NAM CẦN ĐƯỢC PHÁT HUY TÁC DỤNG
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
 ĐÀ NẴNG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOÀNG SA
Bùi Văn Tiến
 TÍNH HỢP PHÁP VÀ SỨC MẠNH CỦA YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG
Leszek Buszynski
 CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI PHÁN QUỐC TẾ HIỆN HÀNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG
Hoàng Việt
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ
Jean-Piere Ferrier

 

 
Các tin khác liên quan :

      PARACEL AND SPRATLY ARCHIPELAGOS: VIETNAM 09:18 07/07/2016 [447]


      THE LEGACY OF THE NINE-DASHED LINE: PAST, PRESENT AND FUTURE 09:16 07/07/2016 [447]


      CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI PHÁN QUỐC TẾ HIỆN HÀNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG 16:29 06/07/2016 [447]


      TÍNH HỢP PHÁP VÀ SỨC MẠNH CỦA YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG 16:27 06/07/2016 [447]


      ĐÀ NẴNG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOÀNG SA 16:23 06/07/2016 [447]


      XÁC LẬP VÀ THỰC THI, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM LIÊN TỤC VÀ HÒA BÌNH TẠI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - SỨC MẠNH ĐẤU TRANH CỦA VIỆT NAM CẦN ĐƯỢC PHÁT HUY TÁC DỤNG 16:21 06/07/2016 [447]


      BỘ ATLAS THẾ GIỚI CỦA PHILIPPE VANDERMAELEN VÀ VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN TRÊN QUẦN ĐẢO GIỮA BIÊN ĐÔNG 16:18 06/07/2016 [447]


      QUYỀN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (CÁC TƯ LIỆU TỪ THẾ KỶ 19) 16:15 06/07/2016 [447]


      THƯ TỊCH VÀ BẢN ĐỒ CỔ PHƯƠNG TÂY CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 16:03 06/07/2016 [447]


      CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN; CHÂU ÂU VÀ CÁC TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG - VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ 16:01 06/07/2016 [447]


      TỪ LỊCH SỬ THẾ KỶ 20 ĐẾN TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ HIỆN NAY; HƯỚNG TỚI HÒA BÌNH VÀ AN NINH TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI TẠI VÙNG BIỂN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 15:59 06/07/2016 [447]


      TĂNG CƯỜNG CÁCH TIẾP CẬN KHU VỰC ĐỐI VỚI TRANH CHẤP HOÀNG SA 15:56 06/07/2016 [447]


      GIẢI PHÁP CHO ĐỤNG ĐỘ Ở QUẦN ĐẢO HOANG SA VÀ TRƯỜNG SA BỊ NHỮNG TÍNH TOÁN CỦA TRUNG QUOÁC NGĂN TRỎ: CÁC TRIỂN VỌNG 15:54 06/07/2016 [447]


      LUẬT PHÁP HAY CHIẾN TRANH? HÃY ĐỂ CƠ CHẾ TÒA ÁN LÀM DỊU CÁC TRANH CHÁP Ở CHÂU Á 15:47 06/07/2016 [447]


      SỰ ÉP BUỘC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TĂNG LÊN Ở BIỂN ĐÔNG 15:42 06/07/2016 [447]

       ÁP DỤNG HỌC THUYẾT STIMSON ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG THẾ KỶ 21: THÁCH THỨC SỰ BÀNH TRƯỚNG NGÀY CÀNG TĂNG CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC KHÔNG CÔNG NHẬN 15:39 06/07/2016 [447]
       THỦ ĐOẠN "NGƯ PHỦ - TÀU LẠ" CỦA TRUNG QUỐC SỬ DỤNG ĐỂ LẦN DẦN TỪNG BƯỚC, RỒI THỰC HIỆN MỘT CUỘC "TIỂU CHIẾN TRANH" CƯỚP ĐOẠT QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - QUA TƯ LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH (1954-1974) 15:29 06/07/2016 [447]
       TRANH CHẤP HOÀNG SA: CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 14:52 06/07/2016 [447]
       QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 16:31 06/07/2016 [447]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: interworkshop2016@pdu.edu.vn