Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
  Thứ sáu, 22/09/2023     Pham Van Dong University and Nha Trang University will co-organise an International Workshop titled “Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea” on August 17th-18th 2016 – Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông” từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tìm kiếm:    
     
 
 Việt Nam
 TIN TỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
Nha Trang 17-18/8/2016

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hoàng Sa - Trường Sa:
Sự thật Lịch sử
Đà Nẵng 19-21/6/2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Chủ quyền đối với
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý
Quảng Ngãi, 25-26/4/2013
 
     
     
 
 English
 NEWS

  INTERNATIONAL WORKSHOP
Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea
Nha Trang, 17-18 August 2016


  INTERNATIONAL WORKSHOP
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical Truth
Da Nang, 25-26 June 2014


 INTERNATIONAL WORKSHOP

The Sovereignty Over
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical and Legal Aspects
Quang Ngai, 25-26 April 2013
 
     
 HỘI THẢO QUỐC TẾ: CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA - CÁC KHÍA CẠNH LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ
     MỤC LỤC 15:36 08/07/2016 [448]
THỤ ĐẮC LÃNH THỖ TRONG LUẬT QUỐC TẾ - TRƯỜNG HỢP HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA
Hoàng Việt
GIẢI PHÁP HÒA BÌNH VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG: VAI TRÒ CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC BÊN NGOÀI
 Dr Probal Ghosh
VIỆC THÀNH LẬP TRÁI PHÉP "THÀNH PHỐ TAM SA" TRONG Ý ĐỒ KIỂM SOÁT, KHỐNG CHẾ VÀ ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG QUỐC
GS. TS. Đỗ Tiến Lâm - Viện nghiên cứu Trung Quốc
CÁC NƯỚC CÓ TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG NÊN ỦNG HỘ PHILIPPINES ĐỀ NGHỊ TÒA TRỌNG TÀI CỦA LIÊN HỢP QUỐC RA PHÁN QUYẾT VỀ NHỮNG YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC
 Muray Hiebert
PHILIPPINES KIỆN RA TRƯỚC TÒA TRẬN TÀI CỦA LUẬT BIỂN: NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM 
Carl Thayer (Autralia)
BẰNG CẤP ĐI HOÀNG SA THỜI MINH MẠNG VÀ MẤY ĐIỀU SUY LUẬN
TS. Nguyễn Đăng Vũ
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC VÀ XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG NAM CHÂU Á
Jonathan London và Vũ Quang Việt
PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỂM CỦA TRUNG QUỐC VỀ CHỦ QUYỀN TẠI TÂY SA(HOÀNG SA), NAM SA(TRƯỜNG SA) VÀ BIỂN ĐÔNG
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học hội khoa học lịch sử Việt Nam
CHIẾN LƯỢC PHÒNG BIỂN CỦA TRUNG QUỐC TỪ THỜI THANH TRỞ VỀ TRƯỚC, CÙNG VÙNG BIỂN GIÁP GIỚI HAI NƯỚC VIỆT TRUNG
 Hồ Bạch Thảo
 
Các tin khác liên quan :

      CHIẾN LƯỢC PHÒNG BIỂN CỦA TRUNG QUỐC TỪ THỜI THANH TRỞ VỀ TRƯỚC, CÙNG VÙNG BIỂN GIÁP GIỚI HAI NƯỚC VIỆT TRUNG 09:36 07/07/2016 [447]


      PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỂM CỦA TRUNG QUỐC VỀ CHỦ QUYỀN TẠI TÂY SA(HOÀNG SA), NAM SA(TRƯỜNG SA) VÀ BIỂN ĐÔNG 09:34 07/07/2016 [447]


      VIỆT NAM - TRUNG QUỐC VÀ XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG NAM CHÂU Á 09:32 07/07/2016 [448]


      BẰNG CẤP ĐI HOÀNG SA THỜI MINH MẠNG VÀ MẤY ĐIỀU SUY LUẬN 09:30 07/07/2016 [447]


      PHILIPPINES KIỆN RA TRƯỚC TÒA TRẬN TÀI CỦA LUẬT BIỂN: NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM 09:28 07/07/2016 [447]


      CÁC NƯỚC CÓ TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG NÊN ỦNG HỘ PHILIPPINES ĐỀ NGHỊ TÒA TRỌNG TÀI CỦA LIÊN HỢP QUỐC RA PHÁN QUYẾT VỀ NHỮNG YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC 09:26 07/07/2016 [447]


      VIỆC THÀNH LẬP TRÁI PHÉP "THÀNH PHỐ TAM SA" TRONG Ý ĐỒ KIỂM SOÁT, KHỐNG CHẾ VÀ ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG QUỐC 09:23 07/07/2016 [447]


      GIẢI PHÁP HÒA BÌNH VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG: VAI TRÒ CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC BÊN NGOÀI 09:21 07/07/2016 [447]


      THỤ ĐẮC LÃNH THỖ TRONG LUẬT QUỐC TẾ - TRƯỜNG HỢP HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA 08:53 07/07/2016 [447]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: interworkshop2016@pdu.edu.vn