Thứ tư, 06/07/2022     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    
 GS.TS. HOÀNG CHÍ BẢO
     Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm 14:29 05/10/2016 [750]
    Chuyên đề: `Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" do GS.TS. Hoàng Chí Bảo (Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương) trực tiếp truyền đạt tại Quảng Ngãi ngày 28/2/2014.


Phần 1:


Phần 2:
Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

Phần 7:

Phần 8:
 
Phần 9:

Phần 10:

Phần 11:

Phần 12:

 

 GS.TS. Hoàng Chí Bảo