Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 11:06 15/12/2014 [2948]
    CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
   
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KÊ HOẠCH TÀI CHÍNH
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
HÓA-SINH-MÔI TRƯỜNG
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
ĐT-QLKH&HTQT-KT&KĐCLGD
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA NGOẠI NGỮ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
TỔ CHỨC CÁN BỘ
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
TRUNG TÂM ĐTTX-NNTH
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA KINH TẾ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
CÔNG TÁC-HSSV 
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
GIÁO DỤC THỂ CHẤT -QPAN
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
                 
          CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
 
 
Các tin khác liên quan :

      Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 15:38 15/12/2014 [2201] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính
 Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
 Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
 Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
 Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019
 Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn