Thứ sáu, 24/03/2023    
Tìm kiếm:    
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 11:06 15/12/2014 [3129]
    CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
   
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KÊ HOẠCH TÀI CHÍNH
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
HÓA-SINH-MÔI TRƯỜNG
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
ĐT-QLKH&HTQT-KT&KĐCLGD
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA NGOẠI NGỮ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
TỔ CHỨC CÁN BỘ
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
TRUNG TÂM ĐTTX-NNTH
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA KINH TẾ
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
CÔNG TÁC-HSSV 
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN
 
                 
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
GIÁO DỤC THỂ CHẤT -QPAN
      CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
                 
          CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
 
 
Các tin khác liên quan :

      Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp 06:05 10/03/2023 [12]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp 18:33 09/03/2023 [29]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp 23:38 08/03/2023 [20]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp 21:46 08/03/2023 [22]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp 21:36 08/03/2023 [17]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp 21:27 08/03/2023 [25]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp 18:10 08/03/2023 [52]


      Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp. 17:43 08/03/2023 [40]


      Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022 15:35 07/03/2023 [20]


      Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 15:38 15/12/2014 [2340] Tin mới nhất
 
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp.
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn